NEN1010

Veiligheid gewaarborgd vanaf installatie tot gebruik

Veiligheid gewaarborgd vanaf installatie tot gebruik.

Professionele inspectie conform NEN1010:2020 voor veilige elektrische installaties in nieuwbouwprojecten.
ik heb een scope 8 inspectie nodig e1711057086671 - AET Energy

Wat is een NEN1010 inspectie?

Na afronding van de installatiewerkzaamheden voeren wij een visuele inspectie ondersteund met metingen en beproevingen. Deze inspectie wordt uitgevoerd conform de NEN1010. Tijdens deze inspectie worden gegevens verzameld voor een inspectierapportage. Eventueel kan de installatie in belastte toestand thermografisch worden geïnspecteerd. De tijdens de inspectie verzamelde gegevens worden verwerkt in een uitgebreide bevindingenrapportage.

Waarom een NEN1010 inspectie?

Nieuwe installaties moeten volgens de NEN 1010:2020 deel 6 voor ingebruikname geïnspecteerd worden, omdat dit wettelijk verplicht is. Ook na elke (belangrijke) wijziging dienen elektrische installaties te worden geïnspecteerd alvorens deze in gebruik worden genomen. Het doel van deze opleveringsinspectie is het voortijdig opsporen van afwijkingen aan de elektrische installatie die een mogelijke gevarenbron kunnen zijn tijdens gebruik.
scope 8 2 e1711057209724 - AET Energy

Hoe gaat een
SCIOS Scope 8 Inspectie?

Ontdek onze zorgvuldige aanpak voor SCIOS Scope 8 inspecties, waarbij transparantie en deskundigheid samenkomen om te zorgen voor veilige elektrische installaties.

01

Voor de inspectie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

02

Tijdens de inspectie

Onze inspecteurs stellen een gedetailleerd inspectieplan op voorafgaand aan de SCIOS Scope 8 inspectie. Tijdens de inspectie worden afwijkingen vastgelegd in een rapport dat voor vertrek wordt besproken, met minimale verstoring voor uw bedrijfsvoering.

03

Na de inspectie

Gevonden gebreken worden hersteld en indien nodig volgt een her-inspectie. Na volledig herstel wordt een herstelverklaring afgegeven, die aan uw verzekering kan worden overlegd.

Waarom AET Energy Efficiency BV?

AET Energy Efficiency BV biedt SCIOS Scope 8 inspecties aan om u te ontzorgen en te helpen voldoen aan de Arbowet. Samen streven we naar een veilige werkomgeving en verbeterde bedrijfscontinuïteit dankzij een goed onderhouden installatie.
SCIOS SCOPE 12 FOTO 3 - AET Energy